fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

In 2023 keren we terug naar Visé!

Nieuwsbrief september 2019

Na een deugddoende vakantie, met een beetje regen en veel zon, hopen we dat jullie batterijen weer voldoende opgeladen zijn om het nieuwe schooljaar aan te vatten en met je leerlingen weer veel uitdagingen aan te gaan. Wij schotelen jullie alvast het volgende voor:

>>Workshops :
Aandacht!!! Inschrijving vereist vóór 20 september 2019
Of op 4 oktober 2019 in Hasselt (in het Nederlands)
Of op 11 oktober 2019 in Seraing (in het Frans)

Na het succes van een eerste workshop worden twee workshops georganiseerd in 2019.
Doel: theater haalbaar te maken in de klas. Kom en vergroot je theaterkennis onder begeleiding van Peter Schoenaerts die opnieuw de docent is. Je krijgt, via een interactieve sessie, een boekentas veel goede ideeën, plannen en rijke inspiratie.
Wij danken de Taalunie en Maison des Langues voor de steun.

Schrijf je dus in voor
--> de Nederlandstalige workshop op vrijdag 4 oktober 2019
Adres: Hogeschool PXL (gebouw D, zaal 'Le Corbu'), Elfde-Liniestraat 23a te 3500 Hasselt
van 8u45 tot 15u00.
--> de Franstalige workshop op vrijdag 11 oktober 2019
Adres: Maison de la Formation de la Province de Liège (lokaal 117), Rue Cockeril 101 te 4100 Seraing
van 8u45 tot 15u00.

!!! Bij een gering aantal deelnemers worden de workshops herleid tot één workshop, namelijk op 4 oktober in Hasselt.
Deze van 11 oktober wordt dan geannuleerd. (Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden, ten laatste op 25 september.)

Programma:
9:00 Aanmelding en welkom met koffie en thee
9:15 Welkomstwoord en presentatie van de workshopleider Peter Schoenaerts, uitleg over de workshops en het verdere verloop van de dag
9:45 Eerste workshop: ‘Spelen om te leren’ We spelen verscheidene taal- en toneelspelletjes die bevorderlijk zijn voor de groepssfeer, het zelfvertrouwen van de leerlingen en hun communicatie onderling. We besteden extra aandacht aan het gebruik van emoties en het stimuleren van de verbeelding via o.a. poëzie.
11:00 Pauze (met koffie en thee)
11:15 Vervolg eerste workshop
12:15 Lunch: broodjes met beleg, soep, fruit, water, koffie, thee
13:00 Tweede workshop: ‘Zelf creëren’ We gaan aan de slag met eigen materiaal dat we hebben meegebracht: tekstboeken, lessen, gedichten, dialogen, verhalen… In groepjes creëren we leuke opdrachten die we vervolgens zelf gaan uitvoeren. We geven elkaar tips en feedback.
15:00 Eventuele vragen van de deelnemers 
15:15 Einde. Iedereen krijgt zijn deelnamebewijs>> ‘Lingua Podium-2020’ in Visé, 9de editie!
> Wanneer? Van 9 tot en met 13 maart 2020
> Waar? In het Cultureel Centrum van Visé, Rue du Collège 31, 4600 Visé

Opgelet! De inschrijving voor Lingua Podium 2020 gebeurt vóór 20 november 2019!!!
Beslist werd om vroeger in te schrijven MET de vermelding van het aantal deelnemende leerlingen; dit met het oog op een betere verspreiding van de klassen en zodanig het aantal aanwezigen beter op te vangen. De planning per groep wordt dan aan de scholen (ook via de site) tijdig bekend gemaakt zodat er voldoende ruimte is om het vervoer te regelen voor de dag van het optreden.

Voorlopig! programma:
maandag 9 maart: secundair onderwijs (doeltalen: Frans, Nederlands, Engels, Duits)
dinsdag 10 maart: kleuter- en basisschool (doeltaal: Nederlands)
donderdag 12 maart: kleuter- en basisschool (doeltaal: Engels)
vrijdag 13 maart: kleuter- en basisschool (doeltaal: Duits)

Uiteraard moet er rekening gehouden met het aantal inschrijvingen per taal. Al of niet zijn er op woensdag ook presentaties. Gedetailleerd programma zal volgen zo snel als mogelijk; vandaar onze vroegere inschrijvingsdatum: 20 november 2019.
De inschrijving gebeurt via de site, wees zo volledig mogelijk betreffende het melden van het gevraagde.>> Zeker openen en een kijkje nemen:
--> ‘Swap-swap’ 
--> het ‘Theater van A tot Z’ Edith VRIJENS
0475/860 777

Agnes DE RIVIERE
0476/673 501